ISO 9001:2005 Kalite Yönetim Sistemi 2015 Revizyonu

ISO 9001:2015 Revizyonu Hakkında

2014 Mayıs ayında Taslak Uluslararası Standart (Draft International Standard) olarak yayınlanan ISO/DIS 9001’in son versiyonu Eylül 2015’te yayınlanmıştır.

2015 Versiyonuna geçiş için 3 yıllık bir geçiş süreci öngörülmüştür.

Yönetim sistemlerini kullanan organizasyonlar, değişiklikleri tanımalı ve sistemlerini yeni versiyona göre güncellemelidirler. Üç yıllık geçiş süreci boyunca standardın eski ve yeni versiyonları bir arada yürürlükte olacaktır.

ISO 9001:2015 Versiyonunun Değişen Yeni Yapısı 10 Ana Bölümden Oluşur.

YAPISAL FARKLAR
ISO/DIS 9001:2015 ISO 9001:2008
1. Kapsam 1. Kapsam
2. Örneklemeler 2. Örneklemeler
3. Terim ve tanımlar 3. Terim ve tanımlar
4. Organizasyon içeriği 4. Kalite yönetim sistemi
5. Liderlik 5. Yönetim sorumluluğu
6. Planlama 6. Kaynak yönetimi
7. Destekleme 7. Ürün kavrama
8. Operasyon 8. Ölçme, analiz ve iyileştirme
9. Performans değerlendirme
10. İyileştirme


Bir Cevap Yazın