SEDEX sosyal sorumluluk yönetimi

SEDEX İngiltere’de kurulmuş ve kar amacı gütmeyen bir yapılanmadır. SEDEX platformu ise, tedarikçilerin ülkelerindeki iş kanunu ve çeşitli yerel standartlarına göre gerçekleştirilen etik uygulama sonuçlarının saklandığı ve ilgili müşterilerle paylaşıldığı web tabanlı uluslararası bilgi/ veri depolama ve paylaşım platformudur. SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE ASSOCİATION (SMETA) Denetimleri üretim yerlerindeki çalışma koşullarının, yerel ülke kanunlarına, ilgili Yasa ve Yönetmeliklere ve ETI temel prensiplerine göre değerlendirilmesidir.

SEDEX denetimlerinde amaç; tedarikçilerin etik veri değişimi, tüm dünyada tedarik zincirlerine üyelik için sorumlu ve etik iş uygulamalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

SEDEX denetimlerinde başarılı bir performans elde edilmesi, ulusal ve uluslararası iş ve işçi güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun çalışan profesyonel ekipler için oldukça kolayken, henüz işçisine dahi sigorta yapmayan ve yasal özlük haklarına uyum sağlayamamış işletmeler için ulaşılamayacak kadar zor bir hedeftir. Denetimlerde tetkiki gerçekleştiren denetçi, öncelikle İş Kanunu, İş Güvenliği Kanunu, İSG Yönetmelikleri, ILO Yasaları vb. yasalara, tedarik kurallarının SEDEX tarafından öngörülen kriterlere uygun olarak yapılıp yapılmadığına, işçi görüşmelerinde olumlu gözlemler bulmaya çalışır.

SEDEX denetimlerinde aşağıdaki konular ele alınır;

 • Personelin çalışma şartları,
 • Çalışanlara sağlanan haklar, özgürlükler,
 • Çalışanların yaptıkları işe uygunlukları,
 • İşletmenin alt yapı şartlarının uygunluğu (iş güvenliği, ergonomi vb.)
 • İşletme ve çevresinin çevreye, çalışanlara ve ürüne etkileri, yasal şartlara uyum,
 • Üretim hattı ve ürün ile üretim hattının uygunluğu.

SEDEX denetimlerine hazırlık sürecinde danışmanlık desteği almanız, Sedex Kurallarının işletmenizde kolayca yorumlanarak işin planlanması ve yürütülmesi sürecinin hızlanmasına, komple işçi eğitimlerinin bu danışmanlık hizmeti içerisinde alınmasına fayda sağlayacaktır. Alanında uzmanlaşmış bir danışman tarafından önerilen çalışmaların hızla yapılması halinde İSG yönetmelikleri uygulayan bir işletme için 2-3 aylık bir eğitim süreci yeterli olabilir. Fakat hiç bir altyapısı bulunmayan işletmeler için bu süre en az 1 yıl veya daha fazla olarak ön görülmektedir.

SEDEX sisteminin işletmenize sağlayacağı faydalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 • Etik ve sorumlu iş uygulamaları organizasyonun iyileştirmeleri
 • Çevreye sorumlu ve duyarlılık bilincinin artırılması,
 • Tüm süreçlerde verimliliğin artması,
 • Zaman ve kaynak tasarrufu sağlaması,
 • Tedarikçi katılımının artırılması,
 • Sosyal sorumluluğun farkındalığı ve sosyal projelere öncülük ederek insanlığa katkı sağlanması,
 • Kötü itibar riskini azaltması ve ortadan kaldırması,
 • Sağlık ve güvenlik faaliyetlerin etkinliğin artması, ‘memnun personel’
 • Sektöre yönelik pazarlarda rekabet avantajı elde edilmesi.

SEDEX denetimleri konusunda danışmanlık, eğitim ve belgelendirme çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın alt kısmında bulunan TALEP BAŞVURUSU bölümünden ihtiyacınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Talebinize ilişkin danışmanlarımız tarafından gerekli değerlendirme yapılarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

sedex

SEDEX, 23 ten fazla sektörün 150 ülkeden 27.500 üyesi ile tedarik zinciri denetimlerine olanak veren bir sosyal denetim standart örgütüdür.

hizmetlerimizi incelemektesiniz. talep oluşturmak için...