sa8000 sosyal sorumluluk yönetim sistemi

SA 8000 Sosyal sorumluluk konusunda 3. taraf denetimin gerçekleştirilebileceği tek belgelendirme standardıdır. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS ile uyumlu bir harmonize standard olup Birleşmiş Milletler İnsan Hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ni temel alan bir standart yapılanmasıdır.

SA 8000 belgelendirmesi, iş sağlığı güvenliği, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, örgütlenme özgürlüğü, ayrımcılık, çalışma saatleri ve ücretler, disiplin uygulamaları ve yönetim sistemleri konularını ele almaktadır. SA 8000, her ölçekte şirkete uygulanabilir.

SA 8000 Belgelendirmesinin İşletmeye Faydaları Nelerdir?

 • Çalışanlara etik muammelede bulunup uygun çalışma ortamı oluşturularak morali ve verimlilik arttırılır
 • Üst yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişi sağlar
 • Tedarik ve taşeron zincirinizin yönetimini sağlarak performansı iyileştirir
 • Uluslararası standartlara uymanızı sağlayarak itibar ve maddi kaybı risklerini azaltır.
 • Uluslararası pazarda yeni fırsatlar yaratılması
 • Rakipleri karşısında firmaya üstünlük sağlar

SA 8000 standardının ele alındığı konular aşağıdaki şekildedir;

 • Çocuk işçilik
 • Zorla çalıştırma
 • İş Sağlığı ve güvenliği
 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık
 • Disiplin uygulamaları
 • Ayrımcılık
 • Çalışma saatleri
 • Ücretlendirme
 • Yönetim sistemi

Yukarda belirtilen SA 8000 konularının başlıca amaçları ise aşağıda maddelenmiştir;

 • Zorunlu işçiliğe izin verilmemesi
 • 15 yaşından küçük çocuk işçiliğe izin verilmemesi ve 18 yaş altındaki çalışanların ilgili kanuni düzenlemeler dahilinde istihdam edilmesi
 • Güvenli ve sağlığa uygun bir çalışma ortamının sağlanması
 • Yasalarca tespit edilen asgari ücretin altında olmamak şartıyla, çalışanlara geçinmelerini sağlayacak ücret ödemesinin yapılması
 • Irk, cinsiyet veya din temelinde ayrımcılık yapılmaması
 • Çalışma koşullarının düzenli şekilde geliştirilmesi
 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu ücret pazarlığı hakkının sağlanması
 • Çalışanların haftada 45 saatten fazla çalışmaya zorlanılmaması ve ortalama 7 günlük süre içinde en az 1 gün izin verilmesi

SA 8000 Denetimleri konusunda danışmanlık, eğitim ve belgelendirme çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın alt kısmında bulunan TALEP BAŞVURUSU bölümünden ihtiyacınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Talebinize ilişkin danışmanlarımız tarafından gerekli değerlendirme yapılarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

sa8000

SA 8000, mal ve hizmet üretiminde etik unsurları garanti altına alan bir standarttır. Sanayi kollarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen her büyüklükte işletmeye uygulanabilir.

hizmetlerimizi incelemektesiniz. talep oluşturmak için...