İTU iyi tarım uygulamaları

Tarım sektöründe günümüzde en yaygın kullanılan sertifikasyon, standart ve yönetmelikleri Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları ve Globalgap olarak belirlenmektedir. Ayrıca büyük tüketici gruplarına yönelen özel standartlarda mevcuttur.

Tarımsal çalışmalarda daha kaliteli üretim ve gıda güvenliği konularının önem kazanması sonucu İyi Tarım Uygulamaları doğmuştur. 1990’lı yılların sonunda ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından taze yaş meyve sebzelerde gıda güvenliği amacıyla İyi Tarım Uygulamaları (İTU) başlatılmıştır. Aynı dönemde Dünya Gıda Teşkilatı (FAO) İTU prensiplerini oluşturmaya başlamıştır. Avrupa perakendecileri Ürün Çalışma Grubu tarafından 1999 yılında EurepGAP Protokolü ile yaş meyve sebze için üreticilerin bu esaslara uyulması talep edilmiştir.7 Eylül 2007 tarihinden itibaren EUREPGAP artık GLOBALGAP olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizde ise “İTU-İyi Tarım Uygulamaları” olarak bilinmektedir. İyi tarım uygulamaları kontrollü ve sertifikalı ürün yetiştirmek isteyen bireysel üretici ve üretici gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar, paketleme evleri vs.) uygulanabilmektedir. İTU sayesinde tarımsal üretimin kalitesi ile birlikte, üretici/çiftçi gruplarından ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin şartları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir. Dolayısıyla tarımsal üretim yanında işletmeler açısından da bir kalite oluşturmaktadır.

İyi Tarım Uygulamalarının ana unsuru; kontrollü ve izlenebilir güvenilir gıda üretimi, aynı zamanda çevreyi, işçi sağlığı ve refahını koruyan ve bilinçli kaynak kullanımı amaçlayan bir sistem oluşturulmasıdır. İTU özellikle zirai üretim ve işleme tesislerini kapsar.

İyi Tarım Uygulamaları öncelikle aşağıda belirtilen üretim grupları için özel standartlar geliştirilmiş durumdadır:

 • Taze meyve ve sebzeler
 • Çiçekler ve süs bitkileri
 • Genel olarak zirai ürünler ve hayvancılık

İyi Tarım Uygulamaları sertifikası alan bir ürün;

 • İnsan sağlığına zararlı olabilecek düzeyde kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermemesi,
 • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeyi bozmadan üretilmesi,
 • Üretim sırasında ve sonrasında insanların veya diğer canlıların hayat kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaması,
 • Üretim yapılan ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun prosedürlerin uygulandığı,
 • İyi Tarım Uygulamalarının temelini oluşturan; Gıda Güvenliği, Çevre Koruma, Mesleki Sağlık, Güvenlik ve Hayvan Refahı konularında gerekliliklerin karşılandığını gösterir.

İyi Tarım Uygulamalarının Üreticilere Sağladığı Avantajlar

 • Sertifikalı ürünler iç ve dış pazarda tercih edilmektedir
 • Üretim standardı uluslararası düzeye yükselmektedir.
 • Uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun kendi markalarını oluşturabilmektedirler.
 • Tüketicinin güvenini sağlayarak ucuz ve etkin reklam yapma şansını yakalarlar.
 • Çevreye duyarlı ve saygılı üreticinin, tüketici gözündeki itibarı artmaktadır.
 • Ürünleri için pazar şansı ve niteliği genişlemektedir.
 • İyi Tarim Uygulamaları sertifikasına sahip üreticiler için finansal devlet destekleri bulunmaktadır.

İyi tarım uygulamaları konusunda danışmanlık, eğitim, belgelendirme ve yazılım çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın alt kısmında bulunan TALEP BAŞVURUSU bölümünden ihtiyacınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Talebinize ilişkin danışmanlarımız tarafından gerekli değerlendirme yapılarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

itu

İyi Tarım Uygulamaları; Çevre ,insan ,havyan sağlığına zarar vermeyen bir üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim şeklidir

hizmetlerimizi incelemektesiniz. talep oluşturmak için...