global G.A.P entegre çiftlik güvencesi

GLOBAL G.A.P., bütün dünyayı kapsayan tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar koyan bir özel sektör kuruluşudur.

GLOBALG.A.P. standardı, esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığı ve güvenliğine yönelik de sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek, çiftlik işlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirgeme yoluyla çiftlikte besin maddelerinin nasıl üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmıştır.

Amaç, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için, küresel tarımın bütününe uyum sağlayabilecek farklı ürün uygulamaları ile ilgili bir standart oluşturmaktır. GLOBALGAP, bir ön-çiftlik giriş standardıdır; yani, Sertifikasyon, belgelenmiş ürünün yem ve fide gibi çiftlik girdileri ve tüm tarım faaliyetlerinden ürünün çiftlikten ayrılmasına kadar olan süreci kapsamaktadır.

GLOBALGAP, bir “işletmeden-işletmeye” etiketidir ve dolayısıyla da tüketici tarafından doğrudan görülemez. GLOBALGAP sertifikasyonu, 80’den fazla ülkede, 100’den fazla bağımsız ve akredite Sertifikasyon kuruluşu tarafından uygulanmaktadır. Dünyanın her yerindeki tüm üreticilere açıktır. GLOBALGAP, üreticilerin yıllık denetimlerini ve ek habersiz denetimleri içermektedir. GLOBALGAP, bir normatif dokümanlar setinden oluşmaktadır. Bu dokümanlar, GLOBALGAP Genel Yönetmelikleri, GLOBALGAP Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri ve GLOBALGAP Kontrol Listeleri’ni kapsamaktadır.

GLOBALGAP standardı, tüketicinin talep ettiği asgari güvenlik şartlarını tanımlayan standartlardır. Bu standardın temel prensipleri aşağıda maddelenmiştir;

  • Yüksek gıda kalitesi sağlamak,
  • Üretim verimini yükseltmek,
  • Çevreyi korumak,
    Doğal kaynakların kullanımını optimize etmek,
  • Geleneksel tarım yöntemleri ile mevcut en iyi teknolojiyi kombine etmek,
  • Üreticilerin, yerel halkın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek.

GLOBALG.A.P., dünyanın her yerinde İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için uygulamalı bir elkitabı görevini görmektedir. Temel prensibi, etkin sertifikasyon standartları ve prosedürleri oluşturmak isteyen tarım üreticileri ve perakendecilerin eşit ortaklığını sağlamaktır.

Küreselleşen pazarların en çok meydan okuduğu sektör, temel gıda sektörüdür. GLOBALGAP ,hızla büyüyen ülkeler listesinde şu anda her kıtada 80’den fazla ülkede tüketici gereksinimlerini tarımsal üretime aktararak, küresel pazarda İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için kilit bir referans olarak tanınmaktadır.

GLOBALG.A.P Belgesi konusunda danışmanlık, eğitim, belgelendirme ve yazılım çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın alt kısmında bulunan TALEP BAŞVURUSU bölümünden ihtiyacınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Talebinize ilişkin danışmanlarımız tarafından gerekli değerlendirme yapılarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

global gap

GLOBAL G.A.P standardı, tüketicinin talep ettiği gıda ürünlerinde asgari güvenlik şartlarını tanımlayan uluslararası kabul görmüş bir uygunluk değerlendirme standardıdır.

hizmetlerimizi incelemektesiniz. talep oluşturmak için...