ekonomi bakanlığı destekleri

Büyük ölçekli yatırımlar başta olmak üzere işletmelerin gelişimi, yeni yatırımların teşviki ve topyekun kalkınma amacıyla Ekonomi Bakanlığı finansal destekler vermektedir. Bu destekler diğer kurumların aksine daha kapsamlı ve temel amaçlar üzerine oturtulmuştur. Yatırım yerinin tahsisinden eleman SSK primlerine kadar birçok alanda yurt içi ve yurt dışı genişleme faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Ekonomi bakanlığı tarafından sağlanmakta olan destek programları hakkında bilgiye aşağıda konularına göre sınıflandırılmış destek programı butonlarını tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ekonomi Bakanlığı destekleri hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın en üst kısmında bulunan TEKLİF İSTE butonuna tıklayarak bilgi ihtiyacınız bizlerle paylaşabilirsiniz. Talebinize ilişkin uzmanlarımız tarafından gerekli değerlendirme yapılarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

Programın amacı nedir?

Uluslar arası nitelikteki yurtiçi fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslar arası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir.

Kimler başvurabilir?

Organize eden firmalar başvuru yapabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

Yapılan harcamaların %50’si desteklenmektedir.

Desteklenecek Fuarlar

 1. Tekstil, konfeksiyon, halı,
 2. Deri (ayakkabı dahil),
 3. Taşıt araçları ve yan sanayi,
 4. Gıda ve gıda teknolojisi,
 5. Elektrik/elektronik sanayi,
 6. Madeni eşya sanayi,
 7. Toprak sanayi,
 8. İnşaat malzemeleri,
 9. Mobilya sanayi.

Programın amacı nedir?

Firmaların yurt dışı fuarlara katılımı ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir.

Kimler başvurabilir?

Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler, fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar başvuru yapabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

Organizatöre ödenen katılım bedelinin %50’si desteklenmektedir.

Programın amacı nedir?

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen alınan çevre, kalite belgeleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.

Kimler başvurabilir?

 1. Türkiye’de faaliyette olan ticari ve sınai şirketler,
 2. Tarım veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler,
 3. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri,
 4. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri başvuru yapabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

En fazla destek 25.000 ABD Doları tutarındadır. Destek oranı %50 kadardır.

Sağlanan destek türleri nedir?

 1. ISO serisi kalite belgeleri,
 2. CE işareti, TSE ürün
 3. Uluslar arası nitelikteki diğer kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler,
 4. Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanması halinde belgelendirme masrafları desteklenmektedir.

Not: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve TSE veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış olması gerekmektedir.

Programın amacı nedir?

Şirketlerin ve kuruluşların yurt dışı pazarlarına girişlerini ve bu pazarlarda kalıcı olmalarını sağlamak, ürün pazarlamalarına destek vermek ve dünya pazarlarında entegrasyonu gerçekleştirmektir.

Kimler başvurabilir?

Sınai ve ticari şirketler ile işbirliği kuruluşları destekten faydalanmak için başvuru yapabilir.

Destek kapsamında hangi giderler bulunmaktadır?

 1. Yurtdışı kira giderleri,
 2. Yurtdışı tanıtım desteği,
 3. Yurtdışı marka tescil giderleri karşılanmaktadır.

Destek miktarı ne kadardır?

Destek miktarı desteğin kapsamına göre %50 ile %80 arasında değişmektedir.

Programın amacı nedir?

Şirketlerin ve kuruluşların yurt dışı pazarlarına girişlerini ve bu pazarlarda kalıcı olmalarını sağlamak, ürün pazarlamalarına destek vermek ve dünya pazarlarında entegrasyonu gerçekleştirmektir.

Kimler başvurabilir?

Sınai ve ticari şirketler ile işbirliği kuruluşları destekten faydalanmak için başvuru yapabilir.

Destek kapsamında hangi giderler bulunmaktadır?

 1. Yurtdışı kira giderleri,
 2. Yurtdışı tanıtım desteği,
 3. Yurtdışı marka tescil giderleri karşılanmaktadır.

Destek miktarı ne kadardır?

Destek miktarı desteğin kapsamına göre %50 ile %80 arasında değişmektedir.

Programın amacı nedir?

Sınai veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak yapılan yurtdışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketler başvurabilir.

Destek miktarı ne kadardır?

En fazla 2 şirket çalışanının ulaşım ve konaklama giderlerinin %70’i karşılanmaktadır. Gezi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Programın amacı nedir?

İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir.

Kimler başvurabilir?

Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, İşveren Sendikaları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler başvuruda bulunabilir.

Destek kapsamı neler içermektedir?

 • İhtiyaç analizi,
 • İstihdam,
 • Eğitim ve danışmanlık,
 • Yurtdışı pazarlama programı ve alım heyeti,
 • Bireysel danışmanlık

Destek miktarı ne kadardır?

Destek miktarı ve oranı destek kapsamındaki faaliyetlere göre değişmektedir.

ekonomi bakanlığı destekleri

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’de 2011 yılında kurulan ilk olarak 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde yer alan bakanlıktır. Önceki hükümetlerde bulunan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yerine kurulmuştur.

hizmetlerimizi incelemektesiniz. talep oluşturmak için...