bsci işletme sosyal sorumluluk insiyatifi

BSCI (Business Social Compliance Initiative), İş Sosyal Uygunluk Girişiminin kısaltılmış ifadesi olup, tüm tüketim malları için üretici ülkelerde sosyal uygulamaları takip etmek için oluşturulmuş ortak ve standartlaştırılmış bir Avrupa yaklaşımıdır.

Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından global tedarikçi zincirinde yer alan firmaların çalışma şartlarını iyileştirmek ve her geçen gün artan iş talebini herhangi bir aksaklığa yol açılmadan karşılanması için kurulmuştur. Bütün BSCI Üyesi işletmeler, BSCI‘nın standart kriterlerini kabul etmiş sayılırlar, çalışmalarını standart gerekliliklerini yerine getirerek yaparlar. Bunun yanısıra kendi ürünlerinin satıcılarını da bu sisteme dahil ederler.

BSCI, Yerel kanunların yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün çalışma standartları ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bazı diğer önemli uluslararası yasal düzenlemeleri de temel almaktadır. Bu girişim tedarikçilerin sosyal performansının sürekli arttırılmasını, dünya çapında işletmelerdeki çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesini hedefler. BSCI, denetimlerde üretici ve tedarikçi işletmelerin, sosyal sorumluluk ve iş sağlığı güvenliği hususlarındaki bilincini artırmayı amaçlar.

BSCI Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetimlerinde göz önünde bulundurulan başlıca konular aşağıda maddelenmiştir;

 • Yasal Uyumluluk Performansı,
 • Sendika Özgürlüğü,
 • İşçiler Arası Ayrımcılığın Önlenmesi,
 • Yasal Ücretlendirme,
 • Yasal Çalışma Saatleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Çocuk İşçiligi,
 • Zorla ve Zorunlu Çalıstırma,
 • Adil Disiplin Cezaları ve Uygulama,
 • Çevre Yönetim Sistemi,
 • Kalite Yönetim Sistemi

BSCI bünyesindeki denetimler, dünya çapında üretim faaliyeti gösteren tüm işletmelerde yapılabilir. Bu denetimler geçmişten günümüze 2015 itibariyle tekstil, ayakkabı, giyim, oyuncak ve elektronik ürünler üzerinde yoğunlaşmış olmakla birlikte, gıda sektörünü de içine alacak şekilde kapsamı genişletilmiştir. BSCI denetimlerin işletmelere sağladığı faydalar aşağıda belirtilmiştir;

 • Uluslararası pazarlara ihracat gücünün artması, ihracatta kolaylık,
 • İşletmenin piyasa itibarının ve prestijin artması,
 • Uluslararası pazarlarda rakiplere karşı rekabet gücünün artması,
 • Yasal şartlara uyumluluğun sağlanması,
 • Müşteri Memnuniyetin artırılmasının sağlanması,
 • İşletme üst yönetimi ve çalışanlarının sosyal sorumluluk bilincinde artış sağlanması,
 • Personel memnuniyetinin artması sonucu personel sirkülasyonunun minimize edilmesi,
 • Müşteri şikayetlerinin azalması,
 • Müşteri potansiyelinin ve iş hacminin artması sağlanır.

BSCI denetimleriniz için danışmanlık, eğitim ve denetim çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın alt kısmında bulunan TALEP BAŞVURUSU bölümünden ihtiyacınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Talebinize ilişkin danışmanlarımız tarafından gerekli değerlendirme yapılarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

bsci

BSCI (Business Social Compliance Initiative) merkezi Belçika’da olan, global tedarikçi zincirinde firmaların çalışma şartlarını iyileştirmek adına; sosyal standartları ve performansları izlemek için oluşturulmuş bir Avrupa yaklaşımıdır.

hizmetlerimizi incelemektesiniz. talep oluşturmak için...