iso 14001 çevre yönetim sistemi

Bütün kuruluşların, çevre politikaları ve amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmada ve bunu göstermede ilgileri her geçen gün artmaktadır. Kuruluşlar bu tür uygulamaları, çevre korumayı teşvik eden daha sıkı hükümler ihtiva eden mevzuat, çevre korumayı teşvik eden ekonomi politikaları ve diğer tedbirler ve ilgili tarafların sürdürülebilir kalkınma ve genel çevre meselelerine karşı gösterdikleri gittikçe artan ilgileri çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,  firmanızın ürününün veya hizmetinin tüketicinize sunulma anına kadar geçen her prosesde çevresel etkileri dikkate almanıza olanak sağlayan uluslararası bir standarttır, bu standard ile firmanızın çevresel performansının kontrol edebilir ve geliştirilmesini sağlayabilirsiniz.

ISO 14001 standardı maddeleri uyarınca işletmelerinde Çevre Yönetim Sistemi kuran firmalar, doğal kaynakların gereksiz şekilde tüketilmesi ve doğanın kirletilmesi riskini minimum düzeye indirerek, çevre ile uyumlu firma imajı sağlamaktadır.

ISO 14001 önemli unsurları şunlardır :

 • Çevre politikası
 • Planlama
 • Uygulama ve yürütme
 • Kontroller ve düzeltici önlemler
 • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

Bir kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin belgelendirilmesi, firmanın çevre ile ilgili sosyal sorumluluğunu, yasal yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirdiğini gösteren en etkili yöntemlerden biridir. Etkin bir ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) uygulaması konuya sistematik bir yaklaşım getirerek ve firmanın amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Çevre Yönetim Sistemi faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir :

 • Çevresel performansın artırılması
 • Çevresel etki ve boyutların değerlendirilmesi ve kontrolünün sağlanması
 • Yasal ve işletme şartlarına uyumluluk
 • Uluslararası pazarda rekabet avantajı
 • Firmanın piyasa itibar ve prestijin artması
 • Firma üst yönetimi ve çalışanlarının çevre bilincinde artış sağlanması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
 • Doğal Kaynakların(enerji, su, vb.) etkin kullanılması Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Kaynaklar etkin kullanılması
 • Çevresel atıkların azalması

Yönetim sistemleri konusunda danışmanlık, eğitim, belgelendirme ve yazılım çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın alt kısmında bulunan TALEP BAŞVURUSU bölümünden ihtiyacınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Talebinize ilişkin danışmanlarımız tarafından gerekli değerlendirme yapılarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

iso 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

hizmetlerimizi incelemektesiniz. talep oluşturmak için...